Powiadomienia i serwer subskrypcji

Automatyzacja raportów i powiadomień to oszczędność czasu. Dla użytkownika ważne jest, by raport był aktualny i na czas.

Aplikacja dostarcza raport w określonym czasie lub w odpowiedzi na zdarzenie. Na przykład, możesz zdefinować, że w każdą środę otrzymasz raport sprzedaży jako załącznik PDF w wiadomości email skierowanej do Ciebie. Subskrypcje mogą służyć do planowania i automatyzacji dostarczania raportu z określonym zestawem wartości parametrów raportu.

Możesz utworzyć wiele subskrypcji dla jednego raportu, aby zróżnicować opcje subskrypcji; na przykład można określić różne wartości parametrów, aby utworzyć trzy wersje raportu, takie jak raport sprzedaży w regionie zachodnim, sprzedaż w regionie wschodnim i cała sprzedaż.

Nasz serwer subskrybcji pozwala również na dystrybowanie wiadomości SMS. Mogą być one uzupełnieniem wiadomości email lub informacją o pilnym zdarzeniu.

Wysyłanie raportów
Analiza jaką emocje niesie treść - np. czy komentarz w sklepie internetowym jest pozytywny, neutralny czy negatywny. System pozwala równiez np. na wykrywanie języka nienawiści, etc.
Wysyłanie wiadmości SMS
Analiza treści pod kątem wykrywania interesująch danych w dokumemetach. Przykładowo system może porównywać zapisy w treści dokumentów, a następnie generować raport.
Powiadamianie o zdarzeniach
Analiza treści pod kątem wykrywania interesująch danych w dokumemetach. Przykładowo system może porównywać zapisy w treści dokumentów, a następnie generować raport.
Dowolne konfigurowanie
Pluginy tworzon w języku Python umożlwiają tworzenie własnych schematów oraz warunków powiadomień.
<