Projekty

Moduł Procesy to narzędzie, które wspomaga i usprawnia procesy związane z planowaniem, monitorowaniem, kontrolowaniem i koordynacją projektów. Posiada cechy, które pomagają zespołom projektowym skutecznie realizować swoje zadania.

<