Tokenizacja dostępu do danych

Gromadzimy dane w hurtowni, ale równie często musimy dane udostępniać. Nie chodzi tylko o udostęonianie danych dla osób, ale również dla innych systemów informatycznych.

Wyobraź sobie, że wdrożyłeś w przedsiębiorstwie system obiegu dokumntów lub system CRM. Nie chcesz dublować danych, ale chcesz je pokazywać np.historię kontrahenta.

Zapewniamy dostęp do danych ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo danych. Stworzyliśmy narzędzie, które pozwala na dostęp do danych dzięki tokenom dostępowym.

Tokeny powalają również ograniczyć dostęp tylko do wybranych wierszy danych.

Wykorzystaj moduł tokenizacji do:

Udostępnianie wybranych danych
Przesyłanie do innych systemów IT
Wprowadzanie danych
Dodwania danych do wybranej encji
Automatyczna komunikacja z serwerami RestAPI
Cykliczne odświeżanie danych z innych usług
<