OCR / Indeksowanie treści

Otrzymasz dokumenty do firmy w formie plików PDF lub skanów. Niestety, wyszukiwanie po treści w takich dokumentach jest bardzo czasochłonne.

Oprogramowanie OCR pozwala na rozpoznawanie znaków zapisanych w obrazach i przetwarzanie ich na treść. Dodakowo nasz system pozwala na odczyt treści z dokumentów PDF oraz popularnych edytorów teksowych jak Word czy OpenOffice.

Tak zgromadzone dane trafiają do hurtowni, dzięki czemu możliwe staje się wyszukiwanie dokumetnów po treści.

Rozwiązanie umożliwia:

Intergracja ze skanerami
Dostarczamy oprogramowanie automatyzujące proces pobierania plików bezpośrednio z urządzeń skanujących.
Wyszukiwarka
Moduł pozwala na wyszukiwanie pełnotekstowe to treści zpisanej na zdjęciach
<