Procesy

Moduł Procesy w oprogramowaniu do modelowania procesów to niezwykle przydatne narzędzie, które umożliwia organizacjom skuteczne zarządzanie obiegiem dokumentów oraz procesem zatwierdzania przez pracowników. Pozwala to na usprawnienie i usystematyzowanie kluczowych operacji wewnątrz firmy.

Ważnym dodatkiem jest możliwość integracji z modułem Formularze, co otwiera drzwi do jeszcze bardziej zaawansowanych i elastycznych funkcjonalności.

<