Analiza lingwistyczna

Bardzo często zwykłe wyszykiwanie po treści to za mało. Szczególnie, gdy zależy Wam na kontekście danych lub na danych, które trudno ze sobą porównać. Wyobraź sobie, ze chcesz porównać koszt kredyt w banku. Potrzebujesz narzędzia, które analizując treść odczyta wartość marży.

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) to poddziedzina językoznawstwa, informatyki i sztucznej inteligencji zajmująca się interakcjami między komputerami, a językiem ludzkim, w szczególności sposobem programowania komputerów do przetwarzania i analizowania dużych ilości danych języka naturalnego. Celem jest komputer zdolny "zrozumieć" zawartość dokumentów, w tym kontekstowe niuanse języka w nich zawartego. Technologia może następnie dokładnie wyodrębnić informacje i spostrzeżenia zawarte w dokumentach, a także kategoryzować i organizować same dokumenty.

Nasze narzędzie pozwala na analizę treści pod kontem wykrywania w nich kontekstu, emocji lub danych

Rozwiązanie umożliwia:

Wykrywanie emocji
Analiza jaką emocje niesie treść - np. czy komentarz w sklepie internetowym jest pozytywny, neutralny czy negatywny. System pozwala równiez np. na wykrywanie języka nienawiści, etc.
Dane z kontekstu
Analiza treści pod kątem wykrywania interesująch danych w dokumemetach. Przykładowo system może porównywać zapisy w treści dokumentów, a następnie generować raport.

Analiza lingwistyczna może byc dołączana do potrzeb zdefinowanych przez Was, naszych przyszłych klientów.

<